PLAKATOWANIE W PIGUŁCE

Gdzie można rozklejać plakaty?

W urzędach miast i gmin dostępne są listy słupów i tablic ogłoszeniowych, na których możliwe jest legalne rozwieszaanie plakatów. Plakatowanie w innych miejscach – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz wymaga zgody właściciela nośnika, budynku, lokalu, w innym przypadku jest nielegalne i wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Plakatowanie nośników ogólnodostępnych

Słupy i tablice ogłoszeniowe przeznaczone do publicznego plakatowania są własnością gminy, na terenie której stoją. Rozklejanie plakatów na tych nośnikach jest dostępne dla wszystkich. W praktyce oznacza to, że każdy może nakleić plakat na danym nośniku. Nie ma zatem pewności, że ekspozycja plakatu zostanie utrzymana (plakat może zostać zaklejony).

Plakatowanie nośników monitorowanych

Monitorowane słupy i tablice ogłoszeniowe są własnością prywatną - plakatowanie na nośnikach monitorowanych możliwe jest wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu z właścicielem. Rozwieszanie plakatów na nośnikach monitorowanych daje klientowi gwarancję utrzymania ekspozycij plakatu przez cały czas trwania kampanii.

Cennik plakatowania

Ceny plakatowania uzależnione są od:

  • rozmiaru i ilości plakatów,
  • rozdzaju, ilości i lokalizacji nośników,/li>
  • czasu trwania kampanii.

Jak zaplanować plakatowanie?

Plakatowanie należy rozpocząć kilka tygodni od rozpoczęcia promowanego wydarzenia. Planując rozwieszanie plakatów należy z wyprzedzeniem zarezerwować nośniki, tak aby uniknąć sytuacji, w której miejsca na słupach i tablicach będa już zajęte. Klejenie plakatów należy rozpocząć minimum 2 tygodnie przed wydarzeniem. Warto połączyć plakatowanie nośników monitorowanych z dodatkowym plakatowaniem miejsc ogólnodostępnych.

Kolportaż plakatów | Plakatowanie | Rozklejanie plakatów | Roznoszenie Ulotek | Słupy publiczne | Ulotki | Słupy monitorowane | Kolportaż | Łódź | Trójmiasto: Gdańsk, Sopot, Gdynia | Kraków | Warszawa | Poznań | Wrocław